W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić podstawowe formacje cenowe występujące na rynkach. Jest to wiedza podręcznikowa połączona z własnym doświadczeniem. Aktualny kurs danej pary walutowej odzwierciedla oczekiwania inwestorów. Aby efektywnie inwestować, należy określić trend długo i średniookresowy. Należy pamiętać, że trend może zmienić swój kierunek lub wejść w fazę konsolidacji. Istnieją pewne formacje cenowe, które mogą poprzedzać konkretne zachowanie się kursu, a ich właściwa interpretacja pozwala inwestorowi zawierać transakcje z minimalnym poziomem ryzyka. Formacje cenowe można podzielić na dwie kategorie: formację kontynuacji trendu, formację odwrócenia trendu.

Wyznaczanie obecnego trendu panującego na rynku.

Wyznaczenie trendu jaki panuje obecnie na rynku powinno być pierwszą analizą jaką wykonamy. Należy pamiętać, że trend zależy również od interwału czasowego na jaki patrzymy. Np.: trend wzrostowy na M5 może być tylko korektą na H4. Polecamy kierowanie się trendem panującym na wykresie D1 i wyższym. Przesłankami do wyznaczenia obecnie panującego trendu jest rozkład następujących po sobie kolejno szczytów i dołków.

a) trend wzrostowy – każdy kolejny szczyt i dołek jest wyższy od poprzedniego

b) trend spadkowy – każdy kolejny szczyt i dołek jest niższy od poprzedniego

c) konsolidacja – cena porusza się w bok. Szczyty i wierzchołki znajdują się na podobnym poziomie.

 

Wsparcie i opór

Wyznaczają linie od, których cena się odbija. Wsparcie znajduję się na dole kanału cenowego natomiast opór na górze.

 

Formacje kontynuacji i odwrócenia trendu.

Pojawienie się formacji kontynuacji trendu zwiększa prawdopodobieństwo podążania ceny zgodnie z panującym na rynku trendem. Natomiast pojawienie się formacji zmiany trendu powinno być pierwszym sygnałem do tego, ze nastroje inwestorów zmieniają kierunek.